Portfolio :: Sahələr üzrə :: MEQA şirkəti

Portfolio

Sektorlar üzrə


Sahələr üzrə


Xronologiya üzrə"Elektron kataloq və kitabxana" layihəsi

"Elektron fondlar" məlumat bazası

"Elektron muzey bələdçisi" layihəsi