Portfolio :: Sahələr üzrə :: MEQA şirkəti

Portfolio

Sektorlar üzrə


Sahələr üzrə


Xronologiya üzrə


MEQA SiteBuilder Məzmunu İdarəetmə Sisteminin 8.0 versiyası
MEQA SiteBuilder Məzmunu İdarəetmə Sisteminin 8.0 versiyası

"Caspian NavTel" şirkəti üçün "MEQA Map Language" proqram təminatı
Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatı üçün proqram təminatı
Beynəlxalq Maliyyə Təşkilatı üçün proqram təminatı
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi üçün proqram təminatı
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi üçün proqram təminatı