Portfolio :: Sahələr üzrə :: Brənd təbliği :: MEQA şirkəti

Portfolio

Sektorlar üzrə


Sahələr üzrə


Xronologiya üzrə


AvtoStop üçün korporativ üslub
AvtoStop üçün korporativ üslub

"Miras" İctimai Birliyi üçün loqotip

"Azərbaycan Kardioloji Cəmiyyəti" İctimai Birliyi üçün logotip
Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi üçün logo
Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi üçün logo

"Gələcək Nəsil" valideynlər klubu üçün logo